Štěpánka Sladká

Bakalářská práce

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v České republice

Social Security Insurance And State Employment Policy Insurance in the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá pojistným na sociální zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti v České republice. Práce je rozčleněna do dvou základních částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy sociální zabezpečení, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, poplatník pojistného, odvod pojistného. Hlavním …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the social security premiums and contributions to the state employment policy in the Czech Republic. The work is divided into two elementary parts, namely theoretical and practical. The theoretical part defines basic concepts of social security, social security premiums and contributions to the state employment policy, the premium payer, and the payment of premiums …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB209

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2010
  • Vedoucí: Karel Bauer
  • Oponent: Olga Sovová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv