Štěpánka Sladká

Bachelor's thesis

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v České republice

Social Security Insurance And State Employment Policy Insurance in the Czech Republic
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá pojistným na sociální zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti v České republice. Práce je rozčleněna do dvou základních částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy sociální zabezpečení, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, poplatník pojistného, odvod pojistného. Hlavním …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the social security premiums and contributions to the state employment policy in the Czech Republic. The work is divided into two elementary parts, namely theoretical and practical. The theoretical part defines basic concepts of social security, social security premiums and contributions to the state employment policy, the premium payer, and the payment of premiums …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 5. 2010
  • Supervisor: Karel Bauer
  • Reader: Olga Sovová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv