Kristína Sukupová

Master's thesis

Mestská zeleň a inštitucionálny rámec jej zabezpečovania

Městská zeleň a institucionální rámec jejího zabezpečování
Abstract:
Práce Městská zeleň a institucionální rámec jejího zabezpečování se pokouší analyzovat různé případy zakládání a správy městské zeleně, ve kterých by vystupovaly rozličné veřejné a soukromé subjekty a na základě nalezeného vytvořit přehled nejpodstatnějších forem zabezpečování zeleně ve městech. Prostřednictvím rešerše dostupné literatury jsme dospěli k poznatku, že v městském prostředí nevzniká zeleň …more
Abstract:
The thesis Urban green spaces and its institutional framework attempts to analyze different cases of urban green spaces foundation and administration in which various public and private entities act. Based on these foundations it tries to come with an overview of the most important forms of provision of greenery in cities. Through research of available literature we came to the understanding that greenery …more
Abstract:
Práca Mestská zeleň a inštitucionálny rámec jej zabezpečovania sa pokúša analyzovať rôzne prípady zakladania a správy mestskej zelene, v ktorých by vystupovali rozličné verejné a súkromné subjekty a na základe nájdeného vytvoriť prehľad najpodstatnejších foriem zabezpečenia zelene v mestách. Prostredníctvom rešerše dostupnej literatúry sme dospeli k poznatku, že v mestskom prostredí nevzniká zeleň …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: Eliška Vejchodská
  • Reader: Jiřina Jílková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31570

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí