Bc. Jana Richtarová

Diplomová práce

Naplňování principů 3E v praxi - hodnocení zvoleného veřejného projektu

3E implementation of the principles in practice in selected public project
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zhodnocováním a naplněním 3E principů pomocí základního hodnotícího kritéria – ekonomická výhodnost nabídky u vybraného projektu ve veřejné dopravě. Diplomová práce se skládá z teoretické části a z praktické části. Teoretická část se zabývá základními teoretickými východisky potřebnými pro řešení problematiky naplňování principů 3E u projektu. Dále z praktické části, kde podrobně …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the evaluation and fulfillment of 3E principles in the selected project in public transport. The diploma thesis consists of theoretical part and practical part. The theoretical part deals with the basic theoretical background needed to solve the problem of fulfilling the 3E principles of the project. Next from the practical part, where the project is broken down into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Oponent: Ing. Taťána Vokounová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting