Theses 

Komunikační mix a jeho vliv na dětského spotřebitele z pohledu českého a amerického trhu. – Eliška Kmochová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Eliška Kmochová

Diplomová práce

Komunikační mix a jeho vliv na dětského spotřebitele z pohledu českého a amerického trhu.

The impact of communication mix on young consumers from a Czech and American perspective.

Anotace: Práce pojednává o tom, jak rodiče vnímají marketingové aktivity zaměřené na děti. Teoretická část rozebírá a představuje jednotlivé nástroje komunikačního mixu, o kterých následně blíže pojednává z pozice dětského spotřebitele. Praktická část přímo zjišťuje, zda lze na základě šetření, která se uskutečnila v roce 2013 a 2016, pozorovat změny ve spotřebním chování jak u dospělých, tak u jejich ratolestí. Výsledky jsou na závěr rozšířeny z pohledu amerického trhu. Cílem této části je postihnout vývin vnímání marketingového snažení mladými i dospělými spotřebiteli. První výzkum v roce 2013 byl proveden s respondenty dle možností autorky náhodně vybrané druhé třídy Základní školy Josefa Hlávky v Přešticích. U žáků byl zjišťován jejich vztah k nakupování a s ním spojené rozhodovací pravomoci či způsob trávení volného času. Stejný výzkum byl následně zopakován o tři roky později. Pro potřeby srovnávací analýzy bylo opět losováno mezi druhými třídami identické základní školy a výsledky jsou k nalezení v této práci. V druhé části praktické práce rozšiřuje problematiku dotazníkové šetření uskutečněné s rodiči zkoumaných dětí taktéž v obou obdobích.

Abstract: This thesis provides facts about how the activities of marketing professionals aimed at attracting children shape their parents. The theoretical part provides information about the main tools of the communication mix and applies the theory to child consumption behavior. Based on research from 2013 and 2016, the practical part examines the development of attitudes and opinions of parents as well as children. These results are extended from an American perspective. The goal of this part is to find out the trends of marketing activities and the related behavior of young and adult consumers. The first research done in 2013 was conducted on randomly selected second-grade children at Josef Hlávka elementary school in Přeštice. Pupils were asked about their relationship with shopping, how they influence their parents while shopping, and how they spend their free time. The same research was repeated three years later. For the purpose of comparative analysis, respondents were again second-grade students of the same elementary school. The results are described in this thesis. Additionally, parents of these pupils were asked in both periods of time through questionnaires to add their opinion on the shopping power of their children.

Klíčová slova: základní škola, komunikační mix, dětský spotřebitel, vliv marketingu

Keywords: elementary school, communication mix, young consumer, power of marketing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Eva Kašparová
  • Oponent: Martin Svoboda

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51096


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 07:05, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz