Jana MARTÍNKOVÁ

Bakalářská práce

Projekt vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách působících v neziskových organizací zaměřených na duševně nemocné.

Project of education of social workers and social workers services operating in non-profit organizations focused on the mentally ill.
Anotace:
Cílem bakalářské práce s názvem Projekt vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách působících v neziskových organizacích zaměřených na duševně nemocné je zpracovat návrh projektu. V teoretické části budu definovat základní pojmy nezisková organizace, sociální pracovník, vzdělávání, sociální služba, projekt a projektové řízení. Praktická část je zaměřena na vytvoření návrhu …více
Abstract:
The aim of thesis called Project training social workers and social services workers working in non-profit organizations focused on the mentally ill is to prepare a project proposal. The theoretical part will define the basic concepts of non-profit organizations, social worker, education, social service project and project management. The practical part is focused on creating a design project for a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2015
Zveřejnit od: 15. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Marek Schneider, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARTÍNKOVÁ, Jana. Projekt vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách působících v neziskových organizací zaměřených na duševně nemocné.. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta