Tomáš Hlavinka

Diplomová práce

Konfigurace a testování triple play služby IPTV v pasivní optické síti

Configuration and Testing of IPTV Triple Play Service in Pasive Optical Network
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou Triple Play služby IPTV v pasivní optické síti. Hlavním cílem práce je nakonfigurovat síť za účelem otestování a zjištění, při jaké propustnosti sítě je možné službu IPTV využívat. Testování jednotlivých parametrů sítě je prováděno metodou EtherSam. Teoretická část je věnována popisu Triple Play služeb s podrobnějším zaměřením na službu IPTV. Na konci teoretické …více
Abstract:
This master’s thesis is engaged on the problems of IPTV Triple Play service in a passive optical network. The main goal of this thesis is to configure the network for the purpose of the testing and determining at which network throughput is possible to use IPTV. The testing of individual network parameters is carried out according to the method EtherSam. The theoretical part deals with description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Petr Šiška
  • Oponent: Petr Koudelka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika