PhDr. Mgr. Petr Adamus, Ph.D.

Doctoral thesis

Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí

Education for children with autistic spectrum disorder in the context of the development of key competencies
Abstract:
Disertační práce se zabývá problematikou výchovy a vzdělávání dětí/žáků s poruchou autistického spektra. Teoretická část disertační práce charakterizuje projevy poruch autistického spektra, etiologii, klasifikaci jednotlivých poruch a jejich komplexní diagnostiku. Empirická část disertační práce obsahuje dva výzkumné projekty. První výzkumný projekt je zaměřen na analýzu speciálně pedagogické intervence …more
Abstract:
The dissertation thesis deals with the topic of education and enlightenment of children /students with an autistic spectrum disorder. Theoretical part of the thesis characterizes symptoms of the autistic spectrum disorder, etiology, the classification of the disorders and their complex diagnostics. Empiric part of the thesis contains two research projects. The first research project focuses on analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2013
  • Supervisor: doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
  • Reader: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta