PhDr. Mgr. Petr Adamus, Ph.D.

Doctoral thesis

Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí

Education for children with autistic spectrum disorder in the context of the development of key competencies
Anotácia:
Disertační práce se zabývá problematikou výchovy a vzdělávání dětí/žáků s poruchou autistického spektra. Teoretická část disertační práce charakterizuje projevy poruch autistického spektra, etiologii, klasifikaci jednotlivých poruch a jejich komplexní diagnostiku. Empirická část disertační práce obsahuje dva výzkumné projekty. První výzkumný projekt je zaměřen na analýzu speciálně pedagogické intervence …viac
Abstract:
The dissertation thesis deals with the topic of education and enlightenment of children /students with an autistic spectrum disorder. Theoretical part of the thesis characterizes symptoms of the autistic spectrum disorder, etiology, the classification of the disorders and their complex diagnostics. Empiric part of the thesis contains two research projects. The first research project focuses on analysis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2013
  • Vedúci: doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta