Anežka Kalužná

Bakalářská práce

Kovové a polymerní materiály pro medicinální aplikace -typy, vlastnosti a jejich srovnání

Metallic and polymeric materials for medical applications -types, properties and their comparison
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na popis kovových, polymerních a kompozitních materiálů používaných pro medicinální aplikace. Práce obsahuje vybrané typy materiálů, popis jejich vlastnosti a moderní použití. V závěru jsou uvedeny výhody a nevýhody materiálů ve své oblasti použití a jejich srovnání.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on description of metal, polymer and composite materials used for medical applications. The work contains selected types of materials, description of their properties and modern use. At the end, the advantages and disadvantages of the materials in their field of application and their comparison are presented.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kalužná, Anežka. Kovové a polymerní materiály pro medicinální aplikace -typy, vlastnosti a jejich srovnání. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická