Bc. Jindřich Mašek

Bakalářská práce

Řízení kreativity v tvůrčích týmech

Creativity management in inventive teams
Anotace:
Tato práce s názvem „Řízení kreativity v tvůrčích týmech“ se věnuje tématu kreativity z hlediska využití jejího řízení právě v tvůrčích týmech. Autor na základě odborné literatury kombinované s vlastním výzkumem popisuje představu o pojmu týmové kreativity a vlivu jejího řízení na tvůrčí proces. V prvních částech je věnován větší prostor teoretickému popisu jednotlivých fenoménů, které se zkoumaným …více
Abstract:
This thesis titled "Creativity management in inventive teams" focuses on the theme of creativity in terms of its use in the management of inventive teams. The author, on the basis of scientific literature combined with own research describes the idea of the concept of team creativity and influence of management on the creative process. The first part is devoted more to the theoretical description of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Michal Černý
  • Oponent: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví