Sára BERGMANNOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Vizuální identita

VISUAL IDENTITY
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit vizuální identitu vlastní obchodní značky REFORMÁT, jež prezentuje výrobky, které vznikly modelem ?ze starého nové?; v případě REFORMÁTU se jedná o produkty ze starého či odpadového papírenského materiálu. Nejde tedy o klasickou recyklaci, ale o recyklaci přímou. Výsledkem pak jsou nejen jednotlivé papírenské výrobky, ale jedná se o ucelený koncept papírnictví …více
Abstract:
The objective of this bachelor thesis is to create its own visual identity of trademark brand REFORMÁT that presents products resulting from the model new from old. REFORMÁT produces new products from old or waste paper material. It is not a classic recycling, but direct recycling where the outcome is not only individual paper products, but second hand stationary as a whole. The objective of my project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. ak.malíř Karel Míšek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERGMANNOVÁ, Sára. Vizuální identita. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (BcA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Grafický design

Práce na příbuzné téma

Všechny práce