Jitka Holišová

Bachelor's thesis

Trendové metody hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců nevýrobního podniku

Trendy Methods of Employees Performance Appraisal in the Non-manufacturingCompany
Abstract:
Tématem práce je analýza systému hodnocení pracovního výkonu v nevýrobním podniku, aplikovaná na konkrétní podnik, kterým je sklad v České republice. Analyzovány jsou pozice skladníků/skladnic a koordinátorů/koordinátorek za poslední čtvrtletí roku 2017. Cílem práce je - za využití odborné literatury, zjištění, zda je systém hodnocení v tomto skladu dostačující, či zda je vhodné jej vylepšit. Pomocí …more
Abstract:
The theme of the thesis is the analysis of employees’ performance appraisal in the non-manufacturing company, applied to a particular company (a warehouse in the Czech Republic). The positions of the warehousemen/women and coordinators for the last quarter of year 2017 have been analysed. The aim of the thesis is to find out with the usage of the specialized books, whether the system of employees’ …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Lenka Říhová
  • Reader: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní