Bc. Věra Sklenářová

Diplomová práce

Návrh marketingové strategie konkrétní instituce

Marketing Strategy Proposal of the Specific Institution
Anotace:
ANOTACE Autor: Bc. Věra Sklenářová Název: Návrh marketingové strategie konkrétní instituce Práce je zaměřena na návrh marketingové strategie konkrétní instituce na základě metod analýz. Pro stanovení návrhu vhodné marketingové strategie je provedena vnitřní a vnější analýza podniku a vypracována SWOT matice. Výsledky těchto analýz a SWOT matice jsou podkladem pro dotazníkové šetření a identifikaci …více
Abstract:
ANNOTATION Autor: Bc. Věra Sklenářová Title: Marketing Strategy Proposal of the Specific Institution The thesis is focused on the marketing strategy proposal of the specific institution based on the methods of analysis. For determining the design appropriate marketing strategy is implemented internal and external company analysis and SWOT matrix. The results of these analysis and SWOT matrix are the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Šerák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING