Michaela Trnková

Diplomová práce

News Media Literacy: A Cross-Cultural Comparison Between Korean, Czech, and American University Students

Mediální gramotnost: Mezikulturní srovnání korejských, českých a amerických studentů vysokých škol
Anotace:
Diplomová práce se soustředí na komplexitu problematiky mediální gramotnosti a popisuje spojitost mezi mediálním prostředím, vzory lidského chování a rozhodovacími procesy a upozorňuje na vliv technologických trendů na produkci mediálního obsahu. Cílem práce je zjistit rozdíly nebo podobnosti související s konzumací mediálních výstupů a porovnat klíčová témata mediální gramotnosti mezi korejskými, …více
Abstract:
This Master’s thesis emphasizes the complexity of the matter of news media literacy and shows the connection between media environment, patterns of human behavior and decision-making processes, along with the outline of technological trends that affects media production. The purpose of the study is to explore differences and/or similarities related to news consumption and compare key issues of news …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2020
  • Vedoucí: Jana Syrovátková
  • Oponent: Michaela Slussareff

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78636