Bc. Radek Hilšer

Bachelor's thesis

Útočné systémy proti osobnímu obrannému systému v basketbalu

Offensive systems against man to man defence
Abstract:
HILŠER, R. Útočné systémy proti osobnímu obrannému systému, bakalářská práce. Brno Masarykova univerzita, 2006, 47 s. Bakalářská práce pojednává o basketbalu se zaměřením na útočné systémy proti osobnímu obrannému systému. V první části popisuje jednotlivé útočné systémy a jejich rozdělení. V druhé části jsou graficky znázorněny a popsány útočné systémy.
Abstract:
HILŠER, R. Offensive systems against man to man defence, bachelor work. Brno Masaryk University, 2006, 47 s. The bachelor work is deals about basketball with specialization on the offensive systems against man to man defense system. In the first part is each offensive system and the division of the systems described. In the second part are the offensive systems graphically described.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2006
  • Supervisor: Mgr. Veronika Wiednerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií