Bc. Lukáš Zajíček

Diplomová práce

Jednota nebo pluralita: Komparace oborů sociální pedagogiky a pedagogiky volného času na vysokých školách v České republice

Unity and pluralism: The comparism of social and leisure time education at universities in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komparací studijních oborů sociální pedagogiky a pedagogiky volného času v České republice. Snaží se zmapovat podobnosti a odlišnosti koncepcí výuky. Zaměřuje se na více aspektů studia: rozsah výuky předmětů, způsoby zakončení nebo kreditové ohodnocení. Analyzuje některé prvky akreditačních dokumentů, jako jsou vzdělávací cíle oborů nebo profily absolventů a koncepci studia …více
Abstract:
This thesis deals with the comparison of both of social and leisure time education study programs in the Czech Republic. It is trying to map the similarities and differences in teaching concepts. It focuses on several aspects of the study - the extent of education, methods of graduation, or credit rating. It also analyzes some elements of the accreditation documents, such as educational objectives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta