Pavlína Pomajbíková

Bakalářská práce

Copingové strategie u pracovníků Policie ČR

Coping Strategies for Police Officers of the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou stresu a jeho zvládání s ohledem na copignové strategie u pracovníků Policie ČR. První část teoretické části řeší pojmy stres z pohledu některých autorů, stresory a stresové situace, druhy a příznaky stresu, syndrom vyhoření a v neposlední řadě copingové strategie. Druhá část je zaměřena na Policii ČR a na problematiku pracovního stresu policistů. Praktická …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of stress and its coping with regard to coping strategies among the staff of the Police of the Czech Republic. The first part of the theoretical part solves the concepts of stress from the point of view of some authors, stressors and stressful situations, types and symptoms of stress, burnout syndrome and, last but not least, coping strategies. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pomajbíková, Pavlína. Copingové strategie u pracovníků Policie ČR. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe