Mgr. Zuzana Bednářová

Diplomová práce

Právní režim smlouvy o výkonu funkce

Legal Regime of Managerial Contracts
Anotace:
Cílem diplomové práce je rozbor právního režimu smlouvy o výkonu funkce. Práce se zabývá jak zákonným režimem smlouvy o výkonu funkce, tak i režimem smluveným. Zvlášť je tak řešena zákonná podpůrná aplikace ustanovení o příkazu. V další části práce je pojednáno o vztahu zákoníku práce a pracovní smlouvy ke smlouvě o výkonu funkce. V rámci práce je kladen důraz na odměňování člena orgánu obchodní korporace …více
Abstract:
The aim of this Diploma Thesis is to describe the legal regime of the managerial contract. The Thesis deals with the legal regulations of the managerial contract as well as conditions determined by various agreements. In particular the Thesis focuses on supporting legal application of the contract of mandate. The other parts of the Work describe the relationship among the Labour Code, the employment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta