Mgr. Zuzana Bednářová

Master's thesis

Právní režim smlouvy o výkonu funkce

Legal Regime of Managerial Contracts
Abstract:
Cílem diplomové práce je rozbor právního režimu smlouvy o výkonu funkce. Práce se zabývá jak zákonným režimem smlouvy o výkonu funkce, tak i režimem smluveným. Zvlášť je tak řešena zákonná podpůrná aplikace ustanovení o příkazu. V další části práce je pojednáno o vztahu zákoníku práce a pracovní smlouvy ke smlouvě o výkonu funkce. V rámci práce je kladen důraz na odměňování člena orgánu obchodní korporace …more
Abstract:
The aim of this Diploma Thesis is to describe the legal regime of the managerial contract. The Thesis deals with the legal regulations of the managerial contract as well as conditions determined by various agreements. In particular the Thesis focuses on supporting legal application of the contract of mandate. The other parts of the Work describe the relationship among the Labour Code, the employment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta