Mgr. Nela VŠETIČKOVÁ

Diplomová práce

Československo-německé vztahy mezi lety 1945 až 1997 s ohledem na Svazy vyhnanců a jejich roli

Czechoslovak-German relations between 1945 and 1997 with regard to associations of expellees and their role
Anotace:
Druhá světová válka a poválečný odsun Němců zanechal na vzájemných vztazích mezi Československem a Německem zásadní zlom. Přesídlení sudetští Němci z českých zemí byli nuceni se svou novou a těžkou rolí v nové, válkou zničené zemi, vypořádat. Proto začaly v Německu vznikat vyhnanecké svazy, jejichž cílem se stalo hájit a podporovat zájmy sudetoněmeckých obyvatel. Diplomová práce se zabývá analýzou …více
Abstract:
The Second World War and the postwar evacuation of the Germans left an underlying turning point on the relationships between Czechoslovakia and Germany. Sudeten Germans relocated from the Czech countries were forced to deal with their new and difficult role in a new land destroyed by war. That is the reason why exilic associations whose goal was to defend and support the interests of the residents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dipl. - Pol. Martin Jeřábek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VŠETIČKOVÁ, Nela. Československo-německé vztahy mezi lety 1945 až 1997 s ohledem na Svazy vyhnanců a jejich roli. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/