Bc. Eva Klimentová

Diplomová práce

Modelling small-RNA binding using Convolutional Neural Networks

Modelling small-RNA binding using Convolutional Neural Networks
Anotace:
Regulace genové exprese pomocí pomocí malých RNA navázaných na Ago protein je složitý, ale nezbytný proces napříč všemi živočišnými druhy. Predikce míst, na která se malé RNA váží, je důležitým prvním krokem všech tzv. "target prediction" programů. Dva v dnešní době nejčastěji používané přístupy pro predikci vazebných míst jsou vazba v oblasti "seed" a kooperované skládání malé RNA a jejího cíle. Ty …více
Abstract:
Gene expression regulation by Ago-loaded small RNAs is a complex but essential process across species. Prediction of small RNA – target site binding is an important first step in all small RNA target prediction programs. To date, there are two widely used techniques for small RNA – target site prediction: seed and cofold. Limitations of both these techniques have presented target prediction tools selectively …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2022
  • Vedoucí: PhD Panagiotis Alexiou
  • Oponent: Mgr. Vojtěch Bystrý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Umělá inteligence a zpracování dat / Bioinformatika a systémová biologie