Jiří Coufal

Diplomová práce

Automatické obchodní systémy na derivátových trzích

Automated trading systems on derivates markets
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o automatických obchodních systémech na derivátových trzích s CFD. Hlavním cílem práce je představení návrhu, aplikace a vyhodnocení výsledků automatizovaných obchodních strategií s důrazem na retailovou klientelou. Vedlejším výstupem práce je diskuse nad klasickým pojetím teorie efektivních trhů a školou behaviorálních financí, jakožto výchozí bod týkající se smysluplnosti …více
Abstract:
This diploma thesis deals with automated trading systems applied on derivate CFD markets. The main goal of this thesis is to present design, application and evaluation of results achieved by automated trading strategies suitable for retail clients. The minor goal is to discuss efficient markets hypothesis and behavioral finance to find out how rational active trading is.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 2. 2014
  • Vedoucí: Petr Musílek
  • Oponent: Milan Fičura

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/61178

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví