Theses 

Školské právní normy na našem území od roku 1774 s akcentem na dějiny a vývoj základního školství v obci Červenka. – Veronika KONOPÁČOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Veronika KONOPÁČOVÁ

Bakalářská práce

Školské právní normy na našem území od roku 1774 s akcentem na dějiny a vývoj základního školství v obci Červenka.

Education legal standards in our country since 1774, with an emphasis on the history and development of basic education in the municipality Cervenka.

Anotace: Bakalářská práce se zabývá vývojem školství v obci Červenka. V práci je popsán vývoj školských právních norem v Českých zemích od roku 1774. Tato práce se zaměřuje především na analýzu školních kronik. Věnuje se i významným pedagogickým osobnostem červenského školství. Práce rovněž zachycuje dobové vlivy ovlivňující fungování místní školy.

Abstract: This thesis deals with the development of education in the municipality Cervenka. The thesis describes the development of education laws in the Czech lands since 1774. This work focuses on the analysis of school chronicles. This work also focuses on important pedagogical personalities. The thesis also shows contemporary influences affecting the functioning of local schools.

Klíčová slova: Právní normy, právní normy ve školství, základní škola, obec Červenka

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=214569 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KONOPÁČOVÁ, Veronika. Školské právní normy na našem území od roku 1774 s akcentem na dějiny a vývoj základního školství v obci Červenka.. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 21:15, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz