Bc. Milena Pastirčíková

Bakalářská práce

Percepce procesu integrace u lidí s lehkou mentální retardací

Perception of the integration process of people with mild mental retardation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá percepcí úlohy pracovníků v sociálních službách a lidí s lehkou mentální retardací v jejich integraci do společnosti. V teoretické části je vymezen pojem mentální retardace, integrace, percepce a domov pro osoby se zdravotním postižením. Autorka využila kvalitativní výzkumnou strategii. Pro získávání dat zvolila metodu polostrukturovaného rozhovoru a pro přesnější zachycení …více
Abstract:
This bachelors thesis deals with the perception tasks of employees in social services and people with mild mental retardation in their integration into the society. The theoretical part explains terms such as mental retardation, integration, perception and housing for health handicaped people. Author used qualitative research strategy and semistructured interview to gain the needed data. Also the combination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Lehotská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií