Bc. Kateřina Zatloukalová

Bakalářská práce

Rating a proces jeho stanovení

Rating and its process
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Rating a proces jeho stanovení“ je zhodnotit a porovnat metodiky ratingových agentur Moody’s a Standard & Poor’s pro stanovení dlouhodobého mezinárodního ratingu společností z odvětví služeb. První kapitola se věnuje teoretickým aspektům ratingu s ohledem na jejich třídění, význam, historický kontext, současnou situaci a regulaci ratingových agentur. V druhé části této práce …více
Abstract:
The aim of the thesis „Rating and its process“ is to asses and compare rating methodologies of rating agencies Moody’s and Standard & Poor’s for assigning global long-term rating to companies from the consumer and business services industry. The first chapter deals with theoretical aspects of rating with focus on its classification, importance, historical context, current situation and regulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: Oleg Deev

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta