Michal Cvik

Bakalářská práce

Aktuální problémy hospodářské politiky ČR

Current Problems of Economic Policy in the Czech Republic
Abstract:
The thesis on the topic The Actual Issues of Economic Policy of Czech Republic deals with the actual characteristics od Czech economy including its problem and their suggested solutions. The aim of the thesis is on the basis of an analysis of chosen economic factors and tools used for realization of economic policy to suggest the actual changes of economic policy.
Abstract:
Práca na tému Aktuálne problémy hospodárskej politiky ČR sa zaoberá charakteristikou súčasného stavu českej ekonomiky, v ktorej nachádza problémy a navrhuje ich riešenie. Cieľom práce, bude na základe analýzy vybraných ekonomických ukazovateľov a nástrojov používaných pri realizácii hospodárskej politiky, navrhnúť zmeny v hospodárskej politike ČR
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 10. 2019
  • Vedoucí: PhDr. František Jirásek, CSc.
  • Oponent: Ing. Stanislav Heczko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management