Bc. Jiří Smutný

Diplomová práce

Nové metody detekce poškození buněčné DNA

New methods of cellular DNA damage detection
Anotace:
Srovnání citlivosti testů genotoxicity GreenScreen Assay a SOS chromotestu. GreenScreen se provádí na modifikované kvasince Saccharomyces cerevisiae. Ta využívá pro měření genotoxicity fúzní gen RAD54-GFP. SOS chromotest je zaužívaný test genotoxicity a provádí se na E. coli. Měření genotoxicity probíhá měřením aktivity betagalaktosidázy a alkalické fosfatázy. Srovnání citlivosti těchto testů proběhlo …více
Abstract:
Comparison of two genotoxicity assays - GreenScreen assay and SOS chromotest. GreenScreen is done with genetically modified yeast Saccharomyces cerevisiae. It uses for measuring of genotoxicity fused gene RAD54-GFP. SOS chromotest is common assay in our laboratory for measuring genotoxicity of environmental samples. It is done with Escherichia coli. To identify genotoxic potential the activity of betagalactosidase …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta