Filip PANZNER

Diplomová práce

Zhodnocení a komparace rozvojové dynamiky obcí SO ORP Teplice a SO ORP Ústí nad Labem a konkurenceschopnosti obou území

Evaluation and comparison of the development dynamics of municipalities in the administrative district of the municipality with extended powers Teplice and the administrative district of the municipality with extended powers Ústí nad Labem and competitiveness of both territories
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o rozvojové dynamice obcí a konkurenceschopnosti regionů. Zabývá se proto zjištěním a zhodnocením toho, zda dojížďková vzdálenost od centra SO ORP ovlivňuje míru rozvojové dynamiky obce. Výzkum uvedeného jevu je demonstrován na obcích SO ORP Teplice a SO ORP Ústí nad Labem. Oba zmíněné regiony jsou dále komparovány s hledem na zjištění jejich vzájemné konkurenceschopnosti …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the development dynamics of municipalities and the competitiveness of regions. It therefore deals with finding out and evaluating whether the commuting distance from the center of the administrative district of a municipality with extended powers affects the degree of development dynamics of the municipality. The research of this phenomenon is demonstrated in the municipalities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PANZNER, Filip. Zhodnocení a komparace rozvojové dynamiky obcí SO ORP Teplice a SO ORP Ústí nad Labem a konkurenceschopnosti obou území. Ústí nad Labem, 2021. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa