Bc. Dominik Chmelík

Diplomová práce

Analýza vývoje klíčních transgenních rostlin Arabidopsis thaliana nadprodukující cytokinin-glukosid specifické beta-glukosidasy Zm-p60.1

Analysis of the development of transgenic Arabidopsis thaliana seedlings overproducing the cytokinin-glucoside specific beta-glucosidase Zm-p60.1
Anotace:
Abstrakt V rámci diplomové práce jsem analyzoval transgenní rostliny N. tabacum L. s pozměněným metabolismem cytokininů, který byl způsoben expresí kukuřičné cytokinin specifické β-glukosidasy Zm-p60.1 s finálním úložištěm v apoplastu. Nativní forma enzymu se nachází v plastidech Zea mays. Jeho funkcí je hydrolýza cytokininových O-glykosidů na aktivní formy cytokinů, což hraje významnou roli při udržování …více
Abstract:
In this diploma thesis I analyzed transgenic N. tabacum L. plants overproducing cytokinin specific maize β-glucosidase Zm-p60.1 localized to the apoplast. The native enzyme is localized in plastids of Zea mays. It converts cytokinin O-glucosides to its active form, this conversion is important step in maintaining cytokinin homeostasis. Zm-p60.1 was chosen as a suitable molecular tool for characterizing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslava Dubová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta