Bc. Dominik Chmelík

Master's thesis

Analýza vývoje klíčních transgenních rostlin Arabidopsis thaliana nadprodukující cytokinin-glukosid specifické beta-glukosidasy Zm-p60.1

Analysis of the development of transgenic Arabidopsis thaliana seedlings overproducing the cytokinin-glucoside specific beta-glucosidase Zm-p60.1
Abstract:
Abstrakt V rámci diplomové práce jsem analyzoval transgenní rostliny N. tabacum L. s pozměněným metabolismem cytokininů, který byl způsoben expresí kukuřičné cytokinin specifické β-glukosidasy Zm-p60.1 s finálním úložištěm v apoplastu. Nativní forma enzymu se nachází v plastidech Zea mays. Jeho funkcí je hydrolýza cytokininových O-glykosidů na aktivní formy cytokinů, což hraje významnou roli při udržování …more
Abstract:
In this diploma thesis I analyzed transgenic N. tabacum L. plants overproducing cytokinin specific maize β-glucosidase Zm-p60.1 localized to the apoplast. The native enzyme is localized in plastids of Zea mays. It converts cytokinin O-glucosides to its active form, this conversion is important step in maintaining cytokinin homeostasis. Zm-p60.1 was chosen as a suitable molecular tool for characterizing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2011
  • Supervisor: RNDr. Jaroslava Dubová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta