Veronika Bachtíková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Možnosti využití aktivit sociálního cirkusu při sociální a komunitní práci s rizikovou mládeží

Anotace:
Cílem absolventské práce je pomocí kvalitativního výzkumu zjistit největší přínos ve využívání aktivit sociálního cirkusu při sociální a komunitní práci s rizikovou mládeží. Teoretická část práce vymezuje termíny sociální práce, komunitní práce a riziková mládež, popisuje metody sociální a komunitní práce s rizikovou mládeží, vymezuje termín sociální cirkus, popisuje jeho metody a techniky a krátce …více
Abstract:
The main objective of the graduate work is using qualitative research to observe the greatest benefits of using social circus activities in social and community work with youth at risk. The theoretical part defines the concepts of social work, community work and youth at risk, describes the methods of social and community work with youth at risk, defines the concept of social circus, describes its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Hana Štěpánková
  • Oponent: Mgr. Miroslav Snášel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc