Bc. Tereza POKORNÁ

Diplomová práce

Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015: Propagace projektu Plzeň jako Evropské hlavní město kultury 2015

Pilsen - The European Capital of Culture 2015: The Promotion of the Project ECC 2015
Anotace:
Tato práce pojednává o projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015. Práce se zaměřuje na analýzu propagace akcí v rámci dvou vlajkových projektů Gottfried Lindauer a Návrat Ladislava Sutnara. První část práce je věnována historii tohoto evropského projektu a společnosti Plzeň 2015, která celý projekt zaštiťovala. Druhá část je analýzou vybraných akcí z hlediska propagačních materiálů a následnému …více
Abstract:
This thesis is concentrated on the promotion of the project Pilsen 2015 - The European Capital of Culture. The work is focused on the analysis of the promotion of two flag projects - Gottfried Lindauer and Return of Ladislav Sutnar. The first part of this work deals with the history of the European project and with the company Plzeň 2015 which was responsible for all the standards. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jitka Bílková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POKORNÁ, Tereza. Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015: Propagace projektu Plzeň jako Evropské hlavní město kultury 2015. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/