Jan Richtár

Bakalářská práce

Rodinný dům - Vytápění kondenzační technikou, fototermika

Family house - Condensing Heating, Photothermics
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je řešení vytápění rodinného domu pomocí kondenzačního kotle s využitím fototermických panelů. Bakalářské práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části je řešena projektová dokumentace rodinného domu, dle platných norem a požadavků. V druhé části projektu je řešeno podlahové vytápění za použití kondenzačního kotle. Obalové konstrukce jsou navrženy tak, aby ušetřily …více
Abstract:
The topic of this bachelor’s thesis is the solution of heating in family house using a condensing boiler with the use of photothermal panels. Bachelor thesis is divided into two main parts. The first part deals with project documentation in family house, according to valid standards and requirements. The second part of the project deals with floor heating by using a condensing heating boiler. The envelope …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2022
  • Vedoucí: Zdeněk Galda
  • Oponent: Michaela Černínová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava