Bc. Martin Magát

Master's thesis

Implementácia VoIP ústredne v podnikovom prostredí

Implementation of VoIP PBX in a business environment
Abstract:
MAGÁT, Martin, Bc.: Implementation of VoIP PBX in a business environment [Master's thesis]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Department of Quantitative Methods and Computer Science. Supervisor: Ing. Radoslav Forgáč, PhD. Year of defense: 2015. Number of pages: 72. Thesis contains design of implementation of VoIP PBX in a business environment. In the first …viac
Abstract:
MAGÁT, Martin, Bc.: Implementácia VoIP ústredne v podnikovom prostredí [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra kvantitatívnych metód a informatiky. Vedúci práce: Ing. Radoslav Forgáč, PhD. Rok obhajoby: 2015. Počet strán: 72. Práca obsahuje návrh implementácie VoIP ústredne v podnikovom prostredí. Prvá kapitola opisuje základné princípy …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Radoslav Forgáč, PhD.
  • Oponent: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / odbor:
Economics and Management / Information Technologies and Management