Bc. Ľubica Nemečková

Diplomová práce

Náklady kapitálu a optimálna kapitálová štruktúra v podmienkach vybraného podniku

The cost of capital and optimal capital structure in terms of the selected compaty
Abstract:
This diploma thesis deals with cost of capital and optimal capital structure in the company Topnad, s. r. o. The main goal of this thesis is to conduct a research of the options of optimization of the capital structure in the given company on theoretical basis. The first chapter of the thesis focuses on theoretical knowledge which serves as a starting point for the analytical part of the thesis which …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá nákladmi kapitálu a optimálnou kapitálovou štruktúrou v podmienkach podniku Topnad, s. r. o. Cieľom tejto práce bude na základe teoretických východísk skúmať možnosti optimalizácie kapitálovej štruktúry v podmienkach vybraného podniku. Prvá kapitola práce je zameraná na teoretické poznatky, ktoré slúžia ako východisko pre analytickú časť zameranú na finančnú analýzu a optimalizáciu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK