Petr Pilz

Bakalářská práce

Finanční vykazovaní odložené daně podle ČÚS, IFRS a US GAAP

Financial reporting of deferred tax according to ČÚS, IFRS and US GAAP
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční vykazování odložené daně podle českých účetních standardů (ČÚS) ve srovnání s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a americkými obecně uznávanými účetními zásadami (US GAAP). Popisuje účetní teorii, která je společná všem třem standardům, ale také odlišnosti (resp. společné znaky) těchto standardů při vykazování odložené daně v účetních výkazech …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on financial reporting of deferred tax according to Czech Accounting Standards (CAS), in comparison with International Financial Reporting Standards (IFRS) and Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP). It describes the accounting theory, which is common to all standards and also describes differences between these standards and reporting in financial statements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: Jana Roe
  • Oponent: Alice Šrámková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77938