Theses 

Uznání a výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních v ES – Mgr. Petra Mádlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Petra Mádlová

Diplomová práce

Uznání a výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních v ES

Recognition and Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters in the EC

Anotace: Tato práce se zabývá uznáním a výkonem soudních rozhodnutí podle nařízení Brusel I, nařízení o evropském exekučním titulu, nařízení o evropském platebním rozkazu a nařízení o drobných nárocích. Součástí práce je také srovnání uvedených nařízení.

Abstract: This thesis deals with recognition and enforcement of judgments according to Brussels I Regulation, Regulation on European Enforcement Order, Regulation on European Order for Payment and Regulation on European Small Claims Procedure. The comparision of these regulations is also part of the thesis.

Klíčová slova: Uznání, výkon, Nařízení Brusel I, evropský exekuční titul, evropský platební rozkaz, evropské řízení o drobných nárocích, recognition, enforcement, Brussels I Regulation, European Enforcement Order, European Order for Payment, European Small Claims Procedure Uznání, European Small Claims Procedure

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:30, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz