Jakub Vlček

Bakalářská práce

Pakt stability a růstu EU

The Stability and Growth Pact EU
Anotace:
Práce popisuje Paktem stability a růstu tak, jak se vyvíjel v čase. V úvodu je sledován vývoj utváření Hospodářské a měnové unie, aby bylo zřejmé historické pozadí při postupném směřování k Paktu stability a růstu. Vývoj je popsán od článku 104c Smlouvy o založení ES, přes německý návrh Paktu stability po konečné schválení Paktu stability a růstu díky kompromisu mezi německým a francouzským návrhem …více
Abstract:
The thesis describes Stability and Growth Pact and his development in time. At the beginning is followed development of Economy and Monetary Union, to clarify the historical background of the gradual process accessing Stability and Grow Pact. Development is described from Article 104c of the Treaty establishing the European Community over the German's proposal for the Stability Pact to a final agreement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Vlasta Adámková
  • Oponent: Daniel Machytka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30887