Mgr. Zénó Vernyik, Ph.D.

Disertační práce

"Not to Harmony or to Rationall Beauty": The Representation of Urban Space in E. E. Cummings' Complete Poems, 1904-1962 and Peter Ackroyd's Hawksmoor.

"Not to Harmony or to Rationall Beauty": The Representation of Urban Space in E. E. Cummings' Complete Poems, 1904-1962 and Peter Ackroyd's Hawksmoor.
Anotace:
Tato disertační práce se zabývá problematikou zobrazení městského prostoru v poezii E.E. Cummingse a v próze Petera Ackroyda, konkrétně v jeho nejznámějším románu Howksmoor. Ačkoliv je dílo těchto dvou autorů zřídka srovnáváno, tato práce ukazuje, že lze najít pro takovéto srovnání přesvědčivé důvody. Zevrubná analýza textu s využitím tzv. teorie prostoru ukazuje, že struktura městského prostoru má …více
Abstract:
This dissertation deals with the issue of urban space in the poetry of E. E. Cummings and the prose of Peter Ackroyd, as represented in his best known novel, Hawksmoor. It shows that although the oeuvres of these two authors are rarely considered to be connected or similar in any way, there nevertheless is a good and academically sound reason to compare them. Through a close analysis of texts from …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2012
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Taimi Olsen, Ph.D., PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie (čtyřleté) / Literární komparatistika

Práce na příbuzné téma