Bc. Michal Piják

Diplomová práce

Český pohľad na Slovensko - k charakteristike a typológii cestopisu (na základe komparácie R. Pokorného: Z potulek po Slovensku a S. K. Neumanna: Československá cesta)

The Czech view of Slovakia – into the characteristics and typology of the travelogue genre (on the basis of comparation R. Pokorný: Z potulek po Slovensku and S. K. Neumann: Československá cesta)
Abstract:
The main goal of the thesis is to show the Czech view of Slovakia through travelogues written by Stanislav Kostka Neumann and Rudolf Pokorný, as well as to outline typology of the travelogue genre. The work is divided to four chapters. In the first chapter, I brought closer methodology and individual literature methods, which are used in the thesis. The introductory words of the travelogue genre and …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je zobrazenie českého pohľadu na Slovensko prostredníctvom cestopisných diel od Stanislava Kostku Neumanna a Rudolfa Pokorného, taktiež priblíženie typológie tohto literárneho žánru. Prácu som rozdelil do štyroch kapitol. V prvej som priblížil metodologické aspekty a jednotlivé literárne metódy, ktoré využívam vo svojej práci. V rámci tejto kapitoly sú úvodné slová k žánru cestopisu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Milan Pokorný, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta