Natálie Konečná

Diplomová práce

Zhodnocení financování městské hromadné dopravy ve vybraných městech České republiky

Evaluation of Public Transport Financing in Selected Cities in the Czech Republic
Anotace:
Tématem diplomové práce je zhodnocení financování městské hromadné dopravy ve vybraných městech České republiky. Předmět práce tvoří devatenáct dopravců, kteří jsou v současnosti aktivními členy Sdružení dopravních podniků ČR. Cílem práce je na základě finanční analýzy zhodnotit finanční zdraví těchto vybraných podniků, kteří na území České republiky zajišťují městskou hromadnou dopravu. K posouzení …více
Abstract:
This diploma thesis' theme is the evaluation of financing the urban public transport in selected cities in the Czech Republic. The subject of the work consists of nineteen transport companies with active membership in the Association of the Transport Companies of the Czech Republic. The main goal of this thesis is to evaluate the financial health of these selected companies providing urban public transport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Jiří Bečica
  • Oponent: Eva Marečková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa