Lucie Ötwösová

Bakalářská práce

Podnik jako zaměstnavatel a jeho povinnosti vůči veřejné správě

Enterprise as an employer and his duties to public administration
Anotace:
Cílem práce je analýza povinností podniku jako zaměstnavatele vůči orgánům veřejné správy. Práce se bude zabývat povinnostmi zaměstnavatele v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní a sociálního zabezpečení a případně v dalších oblastech. Součástí práce bude právní a ekonomická analýza naplňování těchto povinností u vybraného podniku (zaměstnavatele). Na základě zjištěných poznatků budou dány návrhy …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze the obligations of the company as an employer to public authorities. The thesis will deal with the obligations of the employer in the field of labor law, in the field of taxes and social security and other areas. Part of the work will be a legal and economic analysis of the fulfillment of these obligations in the selected company (employer). Based on the findings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ötwösová, Lucie. Podnik jako zaměstnavatel a jeho povinnosti vůči veřejné správě. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku