Bc. Tereza Sadilová

Diplomová práce

Ab initio modelování antifázových hranic ve fázích obsahujících železo

Ab initio modelling of antiphase boundaries in Fe-based phases
Anotace:
Tato práce se zabývá ab initio modelováním antifázových hranic ve fázích obsahujících železo, konkrétně ve slitině Fe-Al s příměsí titanu. Předmětem zkoumání jsou antifázové hranice typu B2 a D03 ve struktuře Fe18Al8Ti6, což je modifikovaná L21 Heuslerova sloučenina Fe16Al8Ti8. Zkoumán je zejména vliv antifázových hranic na strukturní a magnetické vlastnosti daného materiálu a jeho termodynamickou …více
Abstract:
This thesis deals with the ab initio modelling of antiphase boundaries in Fe-based phases, more specifically in Fe-Al alloy with addition of titanium. The subjects of this study are the antiphase boundaries of B2 and D03 type in Fe18Al8Ti6, which is a modified L21 Heusler compound Fe16Al8Ti8. In particular, the influence of antiphase boundaries on structural and magnetic properties as well as thermodynamic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Monika Všianská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta