Bc. Tereza Dřevová

Bakalářská práce

Facebook, Twitter a Instagram z hlediska využití pro public relations

Facebook, Twitter and Instagram in terms for public relations
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá velice rozsáhlým tématem public relations a především využívání nových nástrojů, jako jsou sociální sítě. Autorka se ve své práci Facebook, Twitter a Instagram z hlediska využití pro public relations zabývá nejen teorií PR a nových trendů v PR na sociálních sítích, ale také se zaměřuje na praktickou stránku a popisuje zde oblast s velkým potenciálem – využívání …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with realy extensive topic public relations and primarily with using of new tools, which are social networks. Authoress in her thesis Facebook, Twitter and Instagram in terms for public relations is writting about theory of PR and new trends in PR on social networks but also she is focusing on pracical way and she is describing area with huge potential – using of PR on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová
  • Oponent: Mgr. Adam Zbiejczuk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta