Theses 

Facebook, Twitter a Instagram z hlediska využití pro public relations – Bc. Tereza Dřevová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tereza Dřevová

Bakalářská práce

Facebook, Twitter a Instagram z hlediska využití pro public relations

Facebook, Twitter and Instagram in terms for public relations

Anotace: Tato bakalářská diplomová práce se zabývá velice rozsáhlým tématem public relations a především využívání nových nástrojů, jako jsou sociální sítě. Autorka se ve své práci Facebook, Twitter a Instagram z hlediska využití pro public relations zabývá nejen teorií PR a nových trendů v PR na sociálních sítích, ale také se zaměřuje na praktickou stránku a popisuje zde oblast s velkým potenciálem – využívání PR na sociálních sítích v oblasti vzdělávání. V neposlední řadě se autorka zabývá také výsledky svého praktického sledování zmíněných sociálních sítích filozofickými fakultami českých veřejných vysokých škol.

Abstract: This bachelor’s thesis deals with realy extensive topic public relations and primarily with using of new tools, which are social networks. Authoress in her thesis Facebook, Twitter and Instagram in terms for public relations is writting about theory of PR and new trends in PR on social networks but also she is focusing on pracical way and she is describing area with huge potential – using of PR on social networks in sphere of education. Last but not least authoress describing also results of her own practical observation mentioned social networks by faculties of Art in czech public universities.

Klíčová slova: Public relations, PR profesionál, nová média, sociální sítě, Facebook, Twitter, Instagram, fanoušci, cílová skupina, příspěvky, sdílení, odkaz, filozofická fakulta, PR professional, new media, social networks, fans, target group, posts, sharing, link, Faculty of Art

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová
  • Oponent: Mgr. Adam Zbiejczuk

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 15:11, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz