Jan Seifert

Bakalářská práce

Kriminální recidiva

Criminal relapse
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá shrnutím základních pojmů k tématice kriminální recidiva. Ke znázornění situace v posledních letech v České republice a porovnání se současného stavu byly použity již vydané statistické údaje. Praktická část této práce se zabývá vyhodnocením názorů vzorku policistů, kteří byli zvoleni jakožto experti, setkávající se z danou problematikou velmi často. Výsledky byly následně …více
Abstract:
Bachelor work focused on fundamental terms of topics of criminal recidivism. Statistical data has been published to represent the situation in Czech republic in the past years and to compare it with the current state. Practical part of this work is evaluated as police officers that has been selected, have experience with the experiment and meet the mentioned topic very frequently. The results has been …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Biedermanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS