Theses 

Elektronické dotazníkové šetření – Mgr. Martin Pulec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Martin Pulec

Bachelor's thesis

Elektronické dotazníkové šetření

Questionnaire research in electronic form

Anotácia: Cílem této práce je navrhnout a implementovat informační systém umožňující vést elektronická dotazníková šetření. Mezi klíčové požadavky patří bezpečnost, rozšiřitelnost a přístupnost celého systému. Systém je dále založený na otevřených a standardizovaných technologiích.

Abstract: The aim of this thesis is to design and to implement an information system allowing management of researches throught electronic media. Main goals include safety, adaptability and accessibility of the system. The system is also based upon open and standardized technologies.

Kľúčové slová: Informační systém, dotazníky, šetření, průzkum, sběr dat, zpracování dat

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2009
  • Vedúci: RNDr. Pavel Minařík, PhD.
  • Oponent: Jana Borůvková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 5. 2019 07:18, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz