Daniel KROC

Bakalářská práce

Generace X,Y,Z mezigenerační porozumění, komunikace, interakce

Generation X,Y,Z intergenerational understanding, communication, interaction
Anotace:
Interní komunikace a porozumění celého fungování komunikace je důležité pro efektivní fungování společnosti. Cílem manažerů je udržet komunikaci na takové úrovni, aby nedocházelo ke komunikačnímu šumu. Dále musí porozumět potřebám různých věkových kategorií. Právě manažeři definují, jaké komunikační prostředky se na pracovišti nalézají. Problémem může být nedostatečná srozumitelnost předávaných informací …více
Abstract:
Internal communication and understanding of the entire functioning of communication is important for the effective functioning of the company. The goal of managers is to keep communication at such a level that there is no communication noise. They must also understand the needs of different age groups. It is the managers who define what means of communication are in the workplace. Lack of comprehensibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Helena Sequensová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KROC, Daniel. Generace X,Y,Z mezigenerační porozumění, komunikace, interakce. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa