Mgr. Hana JADRNÁ MATĚJKOVÁ

Doctoral thesis

Neznalé báby a vzdělaní lékaři.Konstrukce (ideální) porodní báby a strategie vytváření autority ve spisech autorek a autorů raně novověkých porodnických příruček z německojazyčných oblastí

Ignorant Midwives and Learned Doctors. Construction of an (Ideal) Midwife and Strategies of Creating Authority in Works Written by Female and Male Authors of Early Modern Obstetrical Manuals from German Speaking Regions
Abstract:
Dizertační práce se zabývá analýzou spisů německých raně novověkých píšících porodních bab (Justine Siegemund 1690, Anna Elisabeth Horenburg 1700 a Barbara Wiedemann 1735), jejich vzájemnou komparací a komparací s díly německých lékařů a chirurgů vzniklými v téže době a určenými pro porodní báby jako učebnice. Díky skutečnosti, že jednotlivá díla uvedených autorek vznikala s určitým časovým rozestupem …more
Abstract:
The dissertation deals with the analysis of works written by German early modern midwives (Justine Siegemund 1690, Anna Elisabeth Horenburg 1700 and Barbara Wiedemann 1735), with their comparison and the comparison with books written by German physicians and surgeons which date back to the same time and aimed as textbooks for midwives. Thanks to the fact that the books of the female authors were published …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 9. 2015
Accessible from:: 4. 9. 2015

Thesis defence

 • Supervisor: doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JADRNÁ MATĚJKOVÁ, Hana. Neznalé báby a vzdělaní lékaři.Konstrukce (ideální) porodní báby a strategie vytváření autority ve spisech autorek a autorů raně novověkých porodnických příruček z německojazyčných oblastí. Olomouc, 2015. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.9.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 4. 9. 2015 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 1jmbls 1jmbls/2
4/9/2015
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
4/9/2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.